Vaccinatie konijn

De afgelopen decennia zijn grote aantallen wilde en tamme konijnen gestorven als gevolg van een infectie met het Viral Haemorragic Disease (V.H.D.) virus of het Myxomatose virus.
Gelukkig is dit te voorkomen omdat er sinds enige tijd vaccinaties bestaan die een goede bescherming geven tegen deze ernstige ziektes! Tijdens de vaccinatie vindt er ook een gezondheidscontrole plaats en worden zonodig de nagels geknipt.

Sinds enige tijd gebruiken we een vaccin dat al vanaf 5 weken oud gegeven kan worden,en na 1 inenting een jaar lang bescherming geeft tegen Myxomatose en V.H.D. In de herfst van 2011 is er een Myxomatose uitbraak geweest waaraan vele konijntjes zijn overleden! Omdat het vaccin per stuk verpakt is kan de vaccinatie op elke willekeurige dag gegeven worden en maken we niet meer gebruik van 'konijnendagen'.

Myxomatose
Sinds de jaren 50 is myxomatose een ziekte die zich in sterke mate verspreid heeft. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt door stekende insecten zoals muggen, vliegen en vlooien overgebracht. Wanneer een konijn de ziekte krijgt is het verloop zeer moeilijk te beïnvloeden. Symptomen ziet men voornamelijk rond de ogen, de snuit, de oren en de anaalstreek. Daar ziet men dan zwellingen en bobbels. De dieren stoppen met eten en krijgen het benauwd. Veel konijnen sterven aan deze ziekte. Preventieve maatregelen zijn dus van groot belang. Verspreiding vindt plaats door contact met besmette dieren, maar ook door stekende insecten zoals muggen en vlooien.

Viral Haemorragic Disease (V.H.D.)
V.H.D. is een veel voorkomende virusziekte. De ziekte wordt overgebracht via besmet groenvoer (door wilde zieke konijnen besmet), maar ook via kleding en schoeisel. In acute gevallen wordt geen enkel symptoom waargenomen en sterven de dieren binnen enkele uren. Verloopt de ziekte trager, dan hebben de dieren kort voor de dood een bloederige neusuitvloeiing, een bemoeilijkte ademhaling en eventueel hersenverschijnselen. Ook voor deze geldt dus dat preventieve maatregelen van groot belang zijn. Verspreiding vindt plaats via contact met besmette dieren (handen, kleding en schoenen)maar ook via ontlasting en urine.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van wat u gelezen heeft en/of wilt u een persoonlijk advies? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via ons telefoonnummer: 070-5114546.