Vaccinatie kat

Na de geboorte krijgen kittens afweerstoffen mee van hun moeder. Deze afweerstoffen nemen in de eerste levensweken langzaam af. Daarom is het belangrijk kittens gedurende de eerste weken van hun leven een aantal maal te vaccineren, zodat ze zelf antistoffen gaan opbouwen ( 9 en 12 weken leeftijd). Om de antistoffen op peil te houden zijn gedurende de rest van het leven ieder jaar herhalingsentingen nodig.
Omdat o.a. de leefomstandigheden en levensfase van invloed zijn op het wel of niet enten tegen bepaalde ziektes (en zo ja, hoe vaak) is het niet mogelijk om een kant en klaar vaccinatie advies te geven. Ieder jaar als u voor de enting bij ons bent, zullen we met u bespreken welke entingen op dat moment voor uw kat van belang zijn.

De meest voorkomende ziektes waartegen gevaccineerd wordt, zijn:

Kattenziekte
Kattenziekte is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte die met name voor problemen zorgt bij jonge katten. Het virus vermeerdert zich vooral in de snel delende cellen van het beenmerg en de darmen. Vooral ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging zijn opvallend. Verspreiding vindt plaats via ontlasting.
Na vaccinatie tegen kattenziekte ontstaat een goede en langdurige bescherming.

Niesziekte
Niesziekte is een aandoening waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen. Verschillende virussen en bacteriën spelen een rol. Daarnaast zijn huisvesting, klimaat en verzorging van belang bij het ontstaan van niesziekte. Daarom is het beter te spreken van het niesziekte complex.
Vaccinatie tegen niesziekte geeft helaas geen 100% bescherming. Dit komt door de vele besmettelijke en niet-besmettelijke factoren die bij niesziekte een rol spelen. Toch is vaccinatie van groot belang om de kans op niesziekte zo klein mogelijk te maken en om, als een infectie toch aanslaat, de verschijnselen zo gering mogelijk te laten zijn. Sommige pensions eisen een half jaarlijkse booster enting tegen niesziekte (i.p.v. een jaarlijkse). Vraag bij het pension van uw keuze wat ze voor regels stellen.
Verspreiding vindt plaats via direct contact en via uitademing.

Extra vaccinaties: Bb neusdruppel inenting
Een extra niesziekte inenting die met name van belang is als er 3 of meer katten in het huishouden aanwezig zijn, bij bezoek aan een pension, asiel of show, of als er in het huis naast een kat ook een hond aanwezig is. Uit recent onderzoek is gebleken dat naast verschillende virussen ook de bacterie Bordetella brochiseptica een rol kan spelen als niesziekte verwekker. Daarom raden we aan, in bovenstaande gevallen en bij problemen met niesziekte in een huishouden, om de reguliere injectie voor niesziekte te combineren met de neusdruppel inenting. Vraag voor meer informatie naar de folder in de wachtkamer.

Rabiës
In Nederland komt Rabiës gelukkig maar zelden voor. Mensen en dieren die er mee besmet zijn gaan bijna allemaal binnen 7 dagen dood na het ontstaan van verschijnselen. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van verschijnselen kan echter maanden duren. Rabiës tast de hersenen aan en zorgt voor veranderd gedrag. De klassieke verschijnselen als agressie en watervrees komen lang niet altijd voor.
Een rabiësenting is verplicht als u met uw huisdier de grens overgaat. Voor de meeste (EU-) landen geldt dat het dier minimaal 21 dagen voor invoer gevaccineerd moet zijn. Er zijn ook landen (bv: Engeland, Scandinavische landen, Australië, Nieuw-Zeeland) waarbij het om een uitgebreider proces gaat, wat soms wel ruim een half jaar in beslag kan nemen (zie voor meer info: reizen met uw huisdier). De laatste jaren komt er ook bij een bepaald soort vleermuizen (laatvlieger) Rabiës voor. Deze vleermuizen komen vooral boven de grote rivieren voor. Blijf van gewonde vleermuizen af! Verspreiding vindt plaats via speeksel.

Wij gebruiken een vaccin dat maar 1 x per 3 jaar gegeven hoeft te worden!

Veel gestelde vragen
V: Mijn buren laten hun kat nooit inenten, en dat gaat toch ook goed. Moet ik mijn kat echt wel laten inenten?
A: Het komt voor dat katten die niet (regelmatig) gevaccineerd worden toch gezond blijven. Het komt daarentegen maar al te vaak voor dat katten wel ziek worden en soms zelfs doodgaan. Maar juist die verhalen zal u niet te horen krijgen.

V: Kan een kat ziek worden van een vaccinatie?
A: Soms zullen katten (met name kittens) na een vaccinatie korte tijd iets trager zijn. De meeste katten ondervinden echter geen enkel nadeel van een vaccinatie. Alleen als katten op het moment van de enting al besmet zijn met een ziekte (in het incubatie stadium verkeren) kan het zijn dat ze na de inenting verschijnselen van deze ziekte vertonen.

V: Mijn kat is gevaccineerd en toch ziek geworden, hoe kan dit?
A: Dat heeft te maken met verschillende dingen:

  1. Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Sommige katten bouwen na een vaccinatie minder weerstand op dan andere
  2. Tegen sommige ziekten is de weerstandsopbouw beter dan tegen andere. Bij niesziekte is er bovendien sprake van meerdere verwekkers
  3. Kittens hebben een minder ontwikkeld afweersysteem dan volwassen katten
  4. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding tijdens de enting kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben.


Heeft u nog vragen naar aanleiding van wat u gelezen heeft en/of wilt u een persoonlijk advies? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via ons telefoonnummer: 070-5114546.